Objednávky přepravy

Přeprava do 10 tun

 

R. Kopáček   Mob.: 725 855 331

 

Přeprava nad 10 tun

 

J. Chuchlík    Mob.: 602 477 987

Z. Kopecký   Mob.: 606 682 152

P. Kopecký   Mob.: 728 940 829

 

objednavky(zavináč)dslogistic.cz 

Vzdělávací a neziskové organizace

Dětské centrum Semily

Dětské centrum Semily představuje sociálně zdravotní zařízení s registrovanou sociální službou - denní stacionář. Toto zařízení je určené dětem ve věku od 1 roku do 15 let s tělesným, případně kombinovaným i jiným postižením. Zaměstnanci centra se snaží o zlepšení psychické a fyzické stránky dětí a zajištění jejich fyzické soběstačnosti. Cílem centra je, aby mohly děti žít co nejvíce plnohodnotným životem a naučily se zvládat důležité životní situace, se kterými se mohou po odchodu ze zařízení do běžného života setkat. Nejsme lhostejní a chceme pomoci organizátorům těchto činností zajistit lepší podmínky pro chod zařízení. Naše společnost přispěla dětskému centru na nákup nového osobního vozidla, které plně slouží k jeho potřebám. Zároveň jsme předali i finanční příspěvek na nákup pohonných hmot. V roce 2013 jsme se finančně podíleli na pořízení relaxačního vodního sloupu a navštívili jsme prosincovou vánoční besídku.

Fotografie a více informací naleznete na následujícím odkazu:

 

ZŠ speciální, MŠ speciální a Dětské centrum Jilemnice

Všechna tato zařízení sídlí společně v jedné budově v ulici Roztocká v Jilemnici. Je zde poskytována péče dětem s různým druhem postižení či jinými zdravotními obtížemi do věku 15 let. Pracovníci této školy se snaží usnadnit a zpřístupnit vzdělávání žákům pomocí speciálních metod a postupů s využitím odpovídajících učebních pomůcek. Ke všem dětem je přistupováno individuálně v návaznosti na jejich zdravotní stav a potřeby, aby došlo ke správnému rozvoji jejich schopností a dovedností.

Na podzim roku 2012 jsme věnovali tomuto zařízení osm nových školních lavic. V prosinci následovalo další setkání, tentokrát jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří. V červnu 2013 jsme zakoupili kompaktní fotoaparát a společně jsme strávili příjemné dopoledne v areálu v Jilemnici. V květnu 2014 jsme se podíleli na organizování oslavy uspořádáné při výročí desetiletého fungování školy a v roce následujícím jsme podnikli společný výlet s dětmi do Lázní Bělohrad.

Fotografie a více informací naleznete na následujících odkazech:

 

Masarykova základní škola Libštát

Tuto školu navštěvují nejenom místní, ale i děti z okolních vesnic - Košťálov, Kundratice, Bělá, Tample a Svojek. Chceme, aby se děti vzdělávaly v moderně vybavených učebnách a měly k dispozici i odpovídající učební pomůcky.  Žáci se v průběhu školního roku zúčastňují celé řady kulturních představení, výletů, soutěží, sportovních závodů apod. Naše společnost se pravidelně podílí na zajištění dopravy na výše uvedené akce a opakovaně přispíváme na nákup sportovního vybavení do tělocvičny školy.

Ostatní

Mezi další podporovaná zařízení patří Mateřská škola Libštát, Mateřská škola Tample a Dětský dům Lánov.